Search Tibetan singers

Tibetan songs 2018

2 Aug 2017

德格叶VS三智才让最新单曲《朝圣之歌》

德格叶VS三智才让最新单曲《朝圣之歌》
Dukar Yak & Samdup Tsering 2017 - དབུས་མཇལ་སེར་པོ།
 དབུས་མཇལ་སེར་པོ། ལེན་མཁན། གདུགས་དཀར་ཡག། བསམ་འགྲུབ་ཚེ་རིང་།
ཚིག གངས་དཔལ། དབྱངས་ གདུགས་དཀར་ཡག།
ལེན་མཁན། གདུགས་དཀར་ཡག། བསམ་འགྲུབ་ཚེ་རིང་།
 

Post a Comment