Search Tibetan singers

Tibetan songs 2018

16 Jan 2016

Tibetan songs top hits 2015

Tibetan songs Golden Melody Hits 2015
藏歌金曲2015 “最美梦想·最美藏歌”
 
 
2015 “Wonderful Dreams & Wonderful Tibetan Songs”Top Hits 10 Ceremony hosted by Kangba TV and China Tibet Online, has collected songs created since 2013 and drawn much public attention.
 
 

 
10 Golden Hits Songs of 2015 “Wonderful Dreams & Wonderful Tibetan Songs” The winner are:
 
               Singers                   Songs                       Lyrics by                  Composed by  
  
 1.)  Namkha Tso -----------    Sow                       Tsewang Samdrup         Tsewang Samdrup
 2.)  Yangchen dolma  ----     One Day                  --                                   Bai Long
 3.) Gegyal Pema ----------     Mother Tongue       Chonyi Yuntsering        Tashi Dorjee
 4.) Yangxi Tsedep  -------     Mum never old        Nan Latai                       Nan Latai
 5.) Dug Tsokyi     ------         Nursery rhymes       Nuoritso                         Hondo
 6.) Kunga Pentsok  -------     My fly heart             Liu Yaohui                   Qiugyatso
 7.) Tsewang Lhamo -------   The Hometown        Xiong Zhengzhong       A'chen
 8.) AChain  ---- Distance between You & Me     Liu Ling                        Tsering Pasang
 9.) Yunjen Hai  ---  Shangri-La in Our Hearts     Mingren                        Tianjiao
10.) Markham Band --- Welcome to the Prairie    Ba Shan                        Chen Chuan

                

Post a Comment