Search Tibetan singers

Tibetan songs 2018

17 Oct 2015

Samdup Tsering 三智才让 2015最新情歌单曲(一诺千金)

ང་ཚིག་ཐོག་འདི་ནས་མི་འགྱུར། 三智才让最新单曲 ལེན་མཁན། བསམ་འགྲུབ་ཚེ་རིང་།
Tibetan singer Samdup Tsering new song 2015
https://youtu.be/j13zPaimj5s
 

 

Post a Comment