Search Tibetan singers

Tibetan songs 2018

21 Nov 2015

兰卡措 - 雪域仙女情

Namkha Tso 2015
 Gangri Lhamo love song
  兰卡措 - 雪域仙女情 2015
གངས་ཀྱི་ལྷ་མོའི་བརྩེ་གླུ།
ཚིག རིག་པའི་གླིང་བུ།
གདངས བསྟན་འཛིན།
ལེན་མཁན། ནམ་མཁའ་མཚོ།
 
 

dekyi tso 2015.wmv

No comments: