Search Tibetan singers

Tibetan songs 2018

27 Mar 2016

康珠吉的新歌《喆姆泽瓦》2016

གཞོན་སྐྱེས་གླུ་མ་མཁའ་འགྲོ་སྐྱིད་ཀྱི་གཞས་གསར་༼འབྲི་མོའི་བརྩེ་བ༽

康珠吉的新歌《喆姆泽瓦》
Tibetan singer Kardu Kyi new song
 


No comments: